Díjak, kitüntetések

MBFT érme

A Magyar Biofizikai Társaság megalakulásának 50. évfordulója alkalmából „MBFT Érmet” alapított. A bronzból készült plakettet Dr. Kubaszova Tamara éremművész, volt tagtársunk készítette el. Első alkalommal az 50 éves ünnepi ülésen került kiadásra, a még élő alapító tagok és volt elnökök, főtitkárok kapták. A továbbiakban az érem évente egy alkalommal, az MBFT Közgyűlésén, a Társaság érdekében kifejtett társadalmi munka elismeréseként kerül kiadásra.

MBFT érem

Díjazottak

2024

 • Dr. Mátyus László
 • Pusztainé Holczer Magdolna

2016

 • Dr. Damjanovich Sándor

2015

 • Dr. Garab Győző
 • Dr. Závodszky Péter

2014

 • Dr. Fidy Judit
 • Dr. Matkó János
 • Dr. Rontó Györgyi (másodszor)
 • Dr. Vonderviszt Ferenc

2013

 • Dr. Kutas László

2011

 • Dr. Belágyi József
 • Dr. Farkas György
 • Dr. Gidáli Julia
 • Dr. Jobst Kázmér
 • Dr. Keszthelyi Lajos
 • Dr. Lakatos Tibor
 • Dr. Ormos Pál
 • Dr. Pócsik István
 • Dr. Rontó Györgyi
 • Dr. Tigyi József
 • Dr. Vető Ferenc
 • Dr. Vittay Pál

Ernst Jenő emlékérem, Ernst Jenő díj és Ernst Jenő pályadíj

Az Ernst Jenő-emlékérem, az Ernst Jenő-pályadíj és az Ernst Jenő-díj alapítólevelét – Emst Jenő végakaratának szem előtt tartásával – a Magyar Tudományos Akadémia az alábbiak szerint adta ki:

1. Ernst Jenő-emlékérem

1.1 Azon biofizikus részére adományozható, aki a biofizika területén kiemelkedő (kutató, oktató vagy kutatásszervezó) tevékenységet végez.

1.2 Az emlékérem kétévente egyszer, alkalmanként egy személy részére ítélhető oda.

1.3 Az Ernst Jenő-emlékérem Nowotarsky István pécsi szobrászművész alkotása, amely bronzból készült, előlapján Ernst Jenő domborműves portréja látható, alatta az 1895-1981. évszámokkal, körben az ,,Ernst Jenő-emlékérem" felirat, hátoldalán a kitüntetett neve és az adományozás éve olvasható. Az emlékérem adományozásával pénzjutalom jár, amelynek bruttó összege a mindenkori Akadémiai Dij összegének 80%-a.

2. Ernst Jenő-pályadíj

2.1 A pályadíj 35 éven aluli fiatal biofizikusok pályamunkáinak jutalmazására szolgál.

2.2 A pályadíj kérévente egyszer, alkalmanként legfeljebb hat személy részére ítélhető oda.

3. Ernst Jenő-díj

3.1 A díj jelentős biofizikai témájú tudományos teljesítmény elismerésére szolgál.

3.2 A díj kétévente egyszer, alkalmanként legfeljebb két személy részére ítélhető oda.

Az emlékérem, díj és pályadíj alapítólevele (PDF)

Ernst Emlékéremmel kitüntetettek névsora

 • 2019: Závodszky Péter
 • 2009: Belágyi József
 • 2007: Lőrinczy Dénes
 • 2004: Köteles György, Rontó Györgyi
 • 2003: Györgyi Sándor
 • 2001: Kutas László, Lakatos Tibor
 • 1999: Keszthelyi Lajos
 • 1997: Gidáli Júlia
 • 1995: Niedetzky Antal
 • 1993: Garab Győző
 • 1991: Rontó Györgyi
 • 1989: Tigyi József

Nagy János emlékérem

A Magyar Biofizikai Társaság, a Magyar Orvosi Nukleáris Társaság és a Tiszaföldvári Diákok Baráti Köre elhatározta, hogy dr. Nagy János okleveles középiskolai tanár, a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium egykori nevelője, majd a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Biofizikai Intézete volt adjunktusa emlékére emlékplakettet alapít a biofizikában, az orvosi nukleáris műszerek fejlesztése és alkalmazása terén, valamint az oktatásban és tanulásban kiemelkedő eredményeket elértek jutalmazására.

Az emlékplakettet Kubaszova Tamara éremmővész készítette el, melynek első felén a stilizált arcmásolat mellett a Nagy János 1919-1970 felirat látható.

Mi alulírott alapítók e kinyílvánított akaratunkkal tisztelegni kívánunk a halhatatlan nevelő, a felejthetetlen oktató és felfedező, a nagyszerű ember emléke előtt.

A három egyesület az emlékplakett odaitélésére kutatóriumot hozott létre, amely az egyesületek 2-2 delegált tagjából, azaz 6 főből áll. Az egyesületek külön szervezési rendben tesznek javaslatot a kuratóriumnak a kitüntetendők személyére, ennek lebonyolítási módját az alapító levélhez mellékelik.

Nagy János emlékérem

Díjazottak

 1. Gazsó Edit
 2. Ónodi Zoltán
 3. Nagy Jánosné
 4. Bános Csaba
 5. Krasznai István
 6. Vittay Pál
 7. Tardos János
 8. Varga Lajos
 9. Németh Gyula
 10. Maróti Péter
 11. Berkes László
 12. Tölgyesi Ferenc
 13. Trón Lajos
 14. Farkas György
 15. Gazsó Lajos