Hírek és események

Gyászhír: elhunyt Gróf Pál

Társaságunk oszlopos tagja, Dr. Gróf Pál, az SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet docense hosszú betegség után 2018. december 30-án elhunyt.

Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében.


Gróf Pál (1951-2018)

Grof pal

A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet oktatói és kutatói közössége megrendülten búcsúzik Dr. Gróf Pál egyetemi docenstől, aki türelemmel viselt hosszas betegség után 2018. december 30-án elhunyt. Gróf Pál Pécsett született 1951. március 27-én. Az ELTE TTK-n szerzett kutató-vegyészi oklevelet, majd 1975-1984-ig – kétéves, az SZBK-ban töltött aspirantúrától eltekintve – a POTE Biofizika Intézetének munkatársa volt. 1984-ben lett a biológiai tudomány kandidátusa. Ebben az évben került a Semmelweis OrvostudományiEgyetem Biofizikai Intézetébe, ahol 1994-ben docenssé nevezték ki. A párizsi Pierre és Marie Curie Egyetem ösztöndíjasa volt. 2003-ban habilitált. Nyugdíjazását 2016 végén, hirtelen jelentkező, súlyos betegsége miatt kérte. Tudományos mesterének Belágyi József pécsi professzort, a hazai ESR spektroszkópia iskola ikonikus alakját tekintette. Szakmai érdeklődése igen széleskörű volt és kiterjedt különböző makromolekuláris rendszerek hidratációjára, az izomműködés mechanizmusaira, a lipid-, lipoprotein és lipid-hatóanyag rendszerek szerkezeti dinamikájára, továbbá modern spektroszkópiai módszerek (ESR, FTIR, dielektromos spektroszkópia) fejlesztésére és alkalmazására. Elmélyült, igényes, alapos, kreatív, jó manualitású és az elméleti problémákra fogékony kutató volt. Oktatóként a hallgatóktól, csakúgy mint önmagától, igényes, magas színvonalú munkát követelt meg, szigorától sokan tartottak. A Semmelweis Egyetem több doktori iskolájának is témavezetője volt. Részt vett az orvostovábbképzésben és ultrahang-szakasszisztens képzésben. Közreműködött a pécsi német nyelvű orvosképzés beindításában. Négyen szereztek irányítása alatt PhD fokozatot. Angol, német és francia nyelven beszélt, írt, olvasott és tanított. Diákjai, munkatársai emlékezetében példaszerűen lelkiismeretes, alapos, megbízható témavezetőként és kollégaként él, akitől távol állt minden képmutatás. Rendkívül segítőkész volt, a kollegiális viszonyon túl is messzemenően lehetett rá számítani. Stabil hátországot jelentett számára családja, felesége, két fia és négy unokája, akiket gyakran és szeretettel emlegetett. Gróf Pál tanár úr méltósággal viselt, hosszantartó, súlyos betegség után távozott el közülünk. Búcsúztatására szűk családi körben a Dunakeszi temetőben kerül sor.

Dr. Bozó Tamás és Dr. Kellermayer Miklós