Program, absztraktok

Program és absztrakt könyv (PDF)

Augusztus 22. kedd

14:00 – 16:00

Regisztráció

16:00 – 16:30

Ünnepélyes megnyitó

16:30 – 17:30

Ernst-díjasok előadásai  –  Elnök: Nyitrai Miklós

17:30 – 18:15

Plenáris előadás  –  Elnök: Mátyus László

Tompa Péter (VIB-VUB Center for Structural Biology, Brüsszel): Rendezetlen dipeptid repeatek fázisátmenete amiotrófiás laterálszklerózisban

19:00

Városházi fogadás

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fogadáson látja vendégül a Kongresszus résztvevőit. Köszöntőt mond Dr. Berkesi Ottó önkormányzati képviselő.

Az SZBK-ból a Városházára egy 15 perces sétával, illetve tömegközlekedéssel lehet eljutni.

Augusztus 23. szerda

8:30 – 10:30

I. szekció: Modern biofizikai módszerek  –  Elnökök: Kellermayer Miklós, Ormos Pál

8:30 – 8:55

Horváth Péter (MTA SZBK Biokémiai Intézet): Élet a pixelek mögött: egysejt analitikai módszerek gépi tanulás és képfeldolgozás segítségével

8:55 – 9:15

Szabó Bálint (ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék): Egyedi sejteket kezelő robotok fejlesztése és alkalmazása

9:15 – 9:35

Patkó Dániel (Department of Ecological Sciences, The James Hutton Institute, Dundee, UK): A gyökerek és a talaj közötti kölcsönhatások vizsgálata light-sheet mikroszkópiával

9:35 – 9:55

Steinbach Gábor (MTA SZBK Biofizikai Intézet): Differenciálpolarizációs lézerpásztázó mikroszkóp (DP-LSM) biológiai alkalmazása anizotróp szerkezetek feltárásában

9:55 – 10:15

Galajda Péter (MTA SZBK Biofizikai Intézet): Antibiotikum rezisztencia gyors evolúciója heterogén környezetben

10:15 – 10:30

Franck Charles (JEOL EUROPE SAS): New JEOL developments for High Resolution studies using Field Emission Scanning Electron Microscopes

10:30 – 11:00

Kávészünet

11:00 – 13:00

II. szekció: Membránok, membránfehérjék biofizikája  –  Elnökök: Bóta Attila, Panyi György

11:00 – 11:20

Garab Győző (MTA SZBK Növénybiológiai Intézet): A lipidfázisok polimorfizmusa kloroplasztiszok tilakoidmembránjaiban

11:20 – 11:40

Török Zsolt (MTA SZBK Biokémiai Intézet): Plazmamembrán nanostruktúrák szerepe a hőérzékelésben

11:40 – 12:00

Deák Róbert (MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet): Modellvezikuláktól az exoszómákig

12:00 – 12:20

Liliom Károly (SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet): A lizofoszfatidsav mint másodlagos hírvivő kölcsönhatása jelátviteli fehérje-doménekkel

12:20 – 12:40

Tarapcsák Szabolcs (DE ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet): A P-glikoprotein (ABCB1) katalitikus ciklusának vizsgálata A-loop és Walker B mutáns fehérjék segítségével

12:40 – 13:00

Varga Zoltán (DE ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet): A sejtmembrán szterol tartalmának hatása feszültség-függő ioncsatornák kapuzására

13:00 – 14:30

Ebédszünet. Munkaebéd az MTA Biofizikai Bizottságának a klubban

14:30

Utazás busszal az SZBK-tól az ELI-ALPS szegedi központjába

15:00 – 17:30

III. szekció: Az ultragyors spektroszkópia biofizikai alkalmazásai: kihelyezett szekció és látogatás az ELI-ALPS lézerközpontban  –  Elnökök: Groma Géza, Osvay Károly

15:00 – 15:20

Pirisi Katalin (PTE ÁOK Biofizikai Intézet): Fotoliáz mutánsok vizsgálata ultragyors spektroszkópiai módszerekkel

15:20 – 15:40

Groma Géza (MTA SZBK Biofizikai Intézet): Fényindukált intramolekuláris energiavándorlás a NADH koenzim különböző konformációs állapotaiban

15:40 – 16:00

Lambrev Petar (MTA SZBK Növénybiológiai Intézet): Probing ultrafast photosynthetic energy transfer and charge separation kinetics by coherent two-dimensional electronic spectroscopy

16:00 – 16:30

Franck Lépine (ELI-ALPS): State-of-the-art ultrashort pulses: perspectives in molecular sciences

16:30

Vezetett látogatás az ELI-ALPS központban

17:30

Indulás vissza a konferencia helyszínére

18:00 – 20:00

Poszterszekció I.

Kérjük, hogy a páratlan azonosítószámú poszterek készítői legyenek a posztereik mellett

Augusztus 24. csütörtök

8:30 – 10:20

IV. szekció: Molekuláris biofizika  –  Elnökök: Nyitrai Miklós, Galajda Péter

8:30 – 9:05

Csúcs Gábor (Scientific Center for Optical and Electron Microscopy, ETH Zürich): Melyik szuper-rezolúciós módszert válasszam?

9:05 – 9:25

Mártonfalvi Zsolt (SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet): Erőkifejtés a titin gombolyodása során

9:25 – 9:45

Telek Elek (PTE ÁOK Biofizikai Intézet): A miozin 16 C-terminális domén interakciói és funkciói

9:45 – 10:05

Murvai Nikoletta (MTA TTK Enzimológiai Intézet): Az ERD14 rendezetlen chaperon fehérje folyadék-folyadék fázisátalakulása fehérje-DNS/RNS kölcsönhatás révén

10:05 – 10:20

Jakub Nowak (NanoTemper Technologies): Microscale thermophoresis and nanoDSF as advanced methods in life science research

10:20 – 11:00

Kávészünet

11:00 – 13:00

V. szekció: Elméleti biofizika  –  Elnökök: Derényi Imre, Simon István

11:00 – 11:20

Smeller László (SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet): Fehérjék kooperatív felgombolyodása: Folding superfunnel

11:20 – 11:40

Szilágyi András (MTA TTK Enzimológiai Intézet): Entrópiakülönbségek számítása konformációs sokaságokból Gauss-keverék függvények segítségével

11:40 – 12:00

Leitgeb Balázs (MTA SZBK Biofizikai Intézet): Asperelinek térszerkezeti és folding sajátságainak tanulmányozása

12:00 – 12:20

Násztor Zoltán (MTA SZBK Biofizikai Intézet): A Collins szabály és a fehérjék

12:20 – 12:40

Szöllősi Gergely (ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék): Rocks, clocks and genes from other species

12:40 – 13:00

Tibély Gergely (ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék): Neutrális-e a tumorevolúció?

13:00 – 14:30

Ebédszünet

14:30 – 15:00

MBFT Elnökségi ülés a nagyelőadóban

14:30 – 16:30

Poszterszekció II.

Kérjük, hogy a páros azonosítószámú poszterek készítői legyenek a posztereik mellett

16:30 – 19:00

Kulturális program: Alsóvárosi Ferences Templom és Kolostor

Az SZBK-tól 16:30-kor különbuszok indulnak a helyszínre, ahol vezetett sétán, rövid orgonakoncerten és likőrkóstolón veszünk részt. A buszok 19:00-kor indulnak vissza az SZBK-ba.

19:30

Társas vacsora az SZBK-ban

Augusztus 25. péntek

8:30 – 10:30

VI. szekció: Orvosi biofizika és sugárbiológia  –  Elnökök: Krizbai István, Sáfrány Géza

8:30 – 8:50

Lőrinczy Dénes (PTE ÁOK Biofizikai Intézet): A ciklofoszfamid biológiai hatásainak termikus analitikai vizsgálat

8:50 – 9:10

Neagu Adrian (Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Temesvár): Az emberi test összetételének vizsgálatára szolgáló fizikai módszerek: összehasonlító és megbizhatósági tanulmány

9:10 – 9:30

Menyhárt Ákos (SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet): A terjedő depolarizációkkal járó interstitiális káliumhullám érösszehúzódást indukál egér agykéregben

9:30 – 9:50

Végh Attila Gergely (MTA SZBK Biofizikai Intézet) : Melanóma – endotél adhézió dinamikája: kritikus lépés az agyi metasztázis kialakulásához

9:50 – 10:15

Lumniczky Katalin (OKK Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság): Az extracelluláris vezikulák a sugárzás szomszédsági hatásának közvetítői

10:15 – 10:30

Kis Enikő (OKK Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság): Immunológiai és gyulladáshoz kapcsolódó szolubilis markerek vizsgálata sugárterápiával kezelt fej-nyak tumoros betegek plazmájában

10:30 – 11:00

Kávészünet

11:00 – 12:30

VII. szekció: Bioszenzorika és bio-nanotechnológia  –  Elnökök: Horváth Róbert, Vonderviszt Ferenc

11:00 – 11:25

Kellermayer Miklós (SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet): Vírus DNS ejekció nanobiofizikája

11:25 – 11:45

Deli Mária (MTA SZBK Biofizikai Intézet): Biológiai gátrendszerek tenyészetes lab-on-a-chip modelljei

11:45 – 12:00

Kovács Boglárka (MTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet): Genetikailag módosított flagellin rétegeken élő sejtek adhéziójának nyomon követésére jelölésmentes optikai bioszenzorokkal

12:00 – 12:15

Péter Beatrix (MTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet): Zöld tea polifenol (EGCg) és a sejtadhéziós mátrix kölcsönhatásainak vizsgálata jelölésmentes optikai bioszenzorokkal

12:15 – 12:30

Kertész Krisztián (MTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet): Lepkeszárnyak színének változása a természetben és az alkalmazásban

12:30 – 14:00

Ebédszünet

14:00 – 15:30

VIII. szekció: Bioenergetika és fotobiofizika  –  Elnökök: Csík Gabriella, Garab Győző

14:00 – 14:20

Páli Tibor (MTA SZBK Biofizikai Intézet): Natív forgó ATPáz működése oszcilláló elektromos térben

14:20 – 14:40

Böddi Béla (ELTE TTK Növényszervezettani Tanszék): Fotoszintézis a talajban a hajtásban vezetett fénnyel

14:40 – 15:00

Maróti Péter (SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet): A fotoszintetizáló baktériumok fluoreszcenciájának kinetikai összetevői

15:00 – 15:15

Magyar Melinda (MTA SZBK Növénybiológiai Intézet): Fényindukált konformáció-változások igazolása a második fotokémiai rendszer reakciócentrumában klorofill fluoreszcencia tranziensek mérésével

15:15 – 15:30

Akhtar Parveen (MTA SZBK Növénybiológiai Intézet): Fluorescence quenching in transmembrane light-harvesting complexes measured in single proteoliposomes

15:30 – 16:00

Záróünnepség, poszterdíjak átadása

Társas programok

A kongresszus megnyitóját követő állófogadásra a Szeged főterén álló Városházán kerül sor.

Augusztus 24-én délután látogatást teszünk Szeged legértékesebb középkori műemlékében, az Alsóvárosi Ferences Templomban és Kolostorban, amit az SZBK-ban rendezett gálavacsora követ.

A helyszínekről bővebben