« Szekciók

Sejtanalitikai Szekció

Citometriai készülékek

A listával kapcsolatos javaslatait küldje Nagy Péternek.

Utolsó frissítés: 2016. szeptember 20


Debreceni Egyetem, ÁOK, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Kapcsolat Mészár Zoltán    meszarz@anat.med.unideb.hu
Szakterület

Idegsejt szövetkultúrák mély szöveti képalkotása, idegsejthálózatok vizsgálata

Készülékek

Kétfoton mikroszkóp (Femtonics)

Konfokális mikroszkóp (Olympus FV1000)

Debreceni Egyetem, ÁOK, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, Molekuláris Sejtanalitikai Szolgáltató Laboratórium

Kapcsolat Szöllősi János    szollo@med.unideb.hu
Szakterület

Fehérjék kölcsönhatásainak kvantitatív elemzése, transzmembrán jelátvitel, receptor orientált daganat terápia

Készülékek

Zeiss LSM510 - Confocor 2 konfokális lézerpásztázó mikroszkóp és fluoreszcencia korrelációs spektroszkóp

iCys lézer pásztázó citométer

BD FACS Array nagysebességű bioanalizátor

BD FacsVantage SE áramlási citométer

BD FACScan áramlási citométer

Atomerő mikroszkóp (AFM)

Olympus FluoView 1000 konfokális lézerpásztázó mikroszkóp és fluoreszcencia korrelációs spektroszkóp

Teljes Belső Visszaverődéses Fluoreszcencia Mikroszkóp (TIRFM)

FLIM-TIRF Fluorescence Lifetime Imaging Microscope with TIRF illumination (Lambert-Olympus)

Zeiss LSM880

Debreceni Egyetem, ÁOK, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

Kapcsolat Szatmári István    szatmari@indi.biochem.dote.hu
Szakterület

immunológia, sejtbiológia, apoptosis, őssejtkutatás

Készülékek

BD FacsCalibur (2005)
BD FACSAria III (2010)

Debreceni Egyetem, ÁOK, Immunológia Intézet

Kapcsolat Bácsi Attila    etele@med.unideb.hu
Szakterület

Fluoreszcens, lumineszcens és abszorbancia mérések, képalkotás és time-lapse kísérletek megfigyelése

Készülékek

NanoDrop 1000 Spectrophotometer (Nanodrop)

Synergy HT Multi-Detection Microplate Reader (Bio-Tek)

Olympus IX81microscope (Olympus)

Debreceni Egyetem, ÁOK, Laboratóriumi Medicina Intézet

Kapcsolat Kappelmayer János    kappelmayer@med.unideb.hu
Szakterület

Leukémiák/lymphomák immunfenotipizálása, CD34+ őssejtek abszolút számának meghatározása, PNH diagnosztika, thrombocyta aktiváció vizsgálata, HIT funkcionális teszt

Készülékek

Becton Dickonson Facs Calibur

Becton Dickonson Facs Canto II.

Beckman Coulter Navios

Beckman Coulter FC 500

Accuri C6

Euoroimmun Eurostar II fluoreszcens mikroszkóp

MicroOptix MX 300 TF fluoreszcens mikroszkóp

Zeiss Axioplan 2 fluoreszcens mikroszkóp

Debreceni Egyetem, ÁOK, Élettani Intézet

Kapcsolat Szöllősi Attila    szollosi.attila@med.unideb.hu
Szakterület

Valós idejű és végpont fluoreszcens, lumineszcens és abszorbancia mérések

Készülékek

Flexstation 3, Flourescent image plate reader (FLIPR) FLEX és well scan üzemmóddal

MTA KOKI Idegi, Sejt- és Fejlődésbiológiai Laboratórium

Kapcsolat Madarász Emília    madarasz@koki.hu
Szakterület

Primer idegi sejttenyészetek és sejtvonalak statisztikai analízise.

Immuncitokémiai festéssel és/vagy GFP-vel genetikailag jelölt sejtek válogatása, klónozása, sejttenyészetek fenntartása

Készülékek

BD Facs Vantage (jelenleg nem működik)

Zeiss Apotome rendszer Zeiss 200M mikroszkóppal, CO2 miniinkubátorral felszerelve

MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport, Sejttenyésztő, és Áramlási Citometriai Laboratórium

Kapcsolat Bősze Szilvia    bosze@chem.elte.hu
Szakterület

Hatóanyagok (tumorellenes szerek, antituberkulotikumok) és konjugátumaik sejtfelvételének tanulmányozása, célbajuttatása: szerkezet-hatás összefüggések

Mycobacterium tuberculosis fertőzés kimutatása, peptid-konjugátum alapú diagnosztikum fejlesztés

Tumorsejtek, valamint fertőzött makrofágok uptake tulajdonságainak tanulmányozása

Készülékek

BD LSR II (2005)

Nikon-KOKI Mikroszkóp Központ

Kapcsolat Barna László    barna.laszlo@koki.hu
Készülékek

Nikon TIRF, Nikon FN1-C1 patch clamp, Nikon A1 Rsi system, Nikon N-storm system,

Nikon Eclipse 80i, Nikon FN1 Andor Spinning disc confocal

Szupernagyfelbontású STORM mikroszkóp

Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Biofizikai Intézet

Kapcsolat Magyar Gabriella    gabriella.magyar@aok.pte.hu
Szakterület

Aktin dinamika, ultragyors fehérjedinamika, tetrahertz spektroszkópia

Készülékek

Operációs mikroszkóp, Olympos MBC 9, Mikroszkóp ZEISS, Fluoreszcens mikroszkóp, Interferenciás mikroszkóp (Baker)

Ultrahang készülék, Kontron Sigma 20-106

Spektrométer Lumineszcens, LS 50 B

Áramlási citométer, FACS Calibur Flow

Oscilloscop (5441 Storage Tetronix, 2 sugaras 173P HP)

SE Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet, Fluoreszcens Technikák Laboratórium

Kapcsolat Cselenyák Attila    attila.cselenyak@tissueengineering.hu
Készülékek

BD FacsCalibur áramlási citométer

Zeiss LSM 510 konfokális mikroszkóp

SZBK Áramlási citométer / sejtszorter laboratórium

Kapcsolat Kotogány Edit    kotogany.edit@brc.mta.hu
Készülékek

BD FacsCalibur készülék, analízátor (1997, 2007), két lézerrel: 488 nm, 633 nm

BD FacsJazz kétutas sejtszorter berendezés (2013)

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Áramlási citometriás laboratórium

Kapcsolat Kemény Lajos    kemeny.lajos@med.u-szeged.hu
Szakterület

Szövettenyésztés, bőrsejtek immunológiája, allergológia

Készülékek

BD FacsCalibur

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Laboratóriumi Medicina Intézet, Áramlási Citometria Részleg

Kapcsolat Trucza Éva    trucza.eva.gabriella@med.u-szeged.hu
Szakterület

Leukémiák/lymphomák, immunfenotipizálása, CD34+ őssejtek abszolút számának meghatározása, PNH diagnosztika, immunrendszer monitorozása (limfocita szubpopulációk), HLA-B27 meghatározás

Készülékek

BD FacsCalibur (1996)

SZTE ÁOK Biokémiai Intézet

Kapcsolat Ocsovszki Imre    ocsovszki.imre@med.u-szeged.hu
Szakterület

Immunspecifikáció, sejtciklus analízis, apoptózis vizsgálatok, multidrog rezisztencia (MDR) mérések, kinetikai vizsgálatok

Készülékek

CyFlow ML4 (Partec) áramlási citométer és sejt szortírozó négy lézerrel (375 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm), 96-lyukú plate mintaadagoló rendszerrel (2010)

CyFlow Cube 8 (Partec) sejtsorter, 488 nm-es lézerrel

SZTE, ÁOK, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Kapcsolat Szabóné Makra Ibolya    szabone.makra.ibolya@med.u-szeged.hu
Szakterület

Állatkísérletes modellek, kardiopulmonális élettan és kórélettan, optikai spektroszkópiai módszerek

Készülékek

VS140 Linear Array Spectrometer - Horiba Jobin Yvon

Leica DM2000 LED mikroszkóp

3 db sztereomikroszkóp

Semmelweis Egyetem, ÁOK, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Biospektroszkópiai Laboratórium

Kapcsolat Kaposi András    kaposi.andras@med.semmelweis-univ.hu
Szakterület

Optikai spektroszkópiai mérések, in vivo képalkotás, Nanobiotechnológia és egyedi-molekula biofizika

Készülékek

Bruker Vertex80v FTIR spectrometer, Vákuum FTIR spektrométer, Jobin-Yvon Flourolog spektrofluoriméter, EAI lézeres gerjesztésű foszforeszcencia spektrum és élettartam-mérő, Varian Cary4 abszorpciós spektrofotométer programozható fűtő-hűtő feltéttel, Hitachi fluoriméter beépített nagy nyomású cellával, Nagyfelbontású (site selective) fluoreszcencia emissziós spektrométer összeállítás, Dinamikus fényszórásmérő, Fluoreszcencia éltettartam mérő spektrométer (ISS Chronos-BH TCSPC)

NanoSPECT/CT, nanoScan PET/MRI, NanoX-CT

GONOTEC Osmomat 070 - Gőznyomás ozmométer, GONOTEC OSMOMAT 090 – membrán ozmométer, Able-jasco V-650 UV-VIS spektrofotométer, CellVizio Dual Band, FOBI

Semmelweis Egyetem, ÁOK, Orvosi Biokémiai Intézet

Kapcsolat Nagy Ádám    nagy.adam@med.semmelweis-univ.hu
Szakterület

Neurokémia, hemosztázis, ioncsatorna és mitokondrium

Készülékek

Mikroszkóp NIKON TS 100F

Spektrofotométer (UV1600, Hitachi U-1900, HITACHI U-1100 No:118-0102, Hitachi U1100, UV-VIS)